Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound

Slate’s Washington, 1707 L St. NW, Washington, D.C., 20036.

+012346789

example@gmail.com

नवीन घर

नवीन जॉब असल्यामुळे आम्ही नवीन फ्लॅट भाड्याने घेण्याचे ठरवले म्हणून एका नवीन सोसायटी मध्ये राहायला जायचं ठरवलं. तसही आम्ही लग्न

बाळंतपण

“अहो ऐकाना, मला आज कसेतरीच होतेय, पोटात सारखं मळमळतेय, सारखे उलटी होईल असे वाटतेय, काहीच कळत नाही. अंग पार भरून

भयकथा: बस मधली सीट

बस मधील ती सिट आज गावी जयाच असल्याने आजचं ऑफिसचे काम संपवून बस स्टॉप गाठलं. पनवेल बसस्टॉपवरून रात्रीची कोकणाकडे जाणारी

error: तुम्ही कन्टेन्ट कॉपी करू शकत नाही अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल © पाटीलजी !!