Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound

Slate’s Washington, 1707 L St. NW, Washington, D.C., 20036.

+012346789

example@gmail.com

नवीन घर

नवीन जॉब असल्यामुळे आम्ही नवीन फ्लॅट भाड्याने घेण्याचे ठरवले म्हणून एका नवीन सोसायटी मध्ये राहायला जायचं ठरवलं. तसही आम्ही लग्न

भयकथा: बस मधली सीट

बस मधील ती सिट आज गावी जयाच असल्याने आजचं ऑफिसचे काम संपवून बस स्टॉप गाठलं. पनवेल बसस्टॉपवरून रात्रीची कोकणाकडे जाणारी

error: तुम्ही कन्टेन्ट कॉपी करू शकत नाही अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल © पाटीलजी !!